محل تبلیغات شما
تو کجايي سهراب؟ آب را گل کردند چشم ها را بستند و چه با دل کردند. واي سهراب کجايي آخر؟ زخم ها بر دل عاشق کردند خون به چشمان شقايق کردند. تو کجايي سهراب؟ که همين نزديکي عشق را دار زدند، همه جا سايه ي ديوار زدند. اي سهراب کجايي که ببيني حالا دل خوش مثقالي است! دل خوش سيري چند؟ صبر کن سهراب. گفته بودي قايقي خواهي ساخت.! قايقت جا دارد؟ من هم از همهمه ي اهل زمين دلگيرم!

کنکور لعنتی شماره ۲

تو کجایی سهراب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عشق یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟

دل ,کجايي ,تو ,سهراب ,خوش ,جا ,سهراب کجايي ,دل خوش ,تو کجايي ,کجايي سهراب؟ ,است دل

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
nostsandworno فروشگاه آنلاین lawarticle berchitepart afkarebartar شهدای زینبی تورنادو awico Christopher